QUIS UT DEUS

5.neděle velikonoční (19.5.2019)

  • Úterý 21.5. mše sv.od 15:00
  • Pátek 24.5. mše sv.od 15:00
  • Neděle 26.5. mše sv. od 9:00


  • kostel se zapojuje do akce Noc kostelů - program zažíná 15:00 mší sv. a končí ca. ve 21 hodin. Bližší program na letáčku níže.

Kostel sv. Michaela Archanděla je zmiňován už v roce 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly
a náleží k nejstarším kostelům v Praze. V písemnostech z roku 1330 je zmiňována původní románská kaple a z roku 1367 se dochovala zpráva o existenci samostatné fary s duchovním správcem. Správa kostela původně náležela vyšehradské kapitule, a to až do roku 1782, kdy byla zřízena duchovní správa v Michli, ke které patřila i podolská farní osada. Od roku 1856 je farním kostelem se samostatnou duchovní správou pro Podolí a Dvorce a do roku 1907 byl také farním kostelem pro Braník.