QUIS UT DEUS

Mše svaté

Úterý  15.00

Pátek 15.00

Neděle 9.00


NOC KOSTELŮ

V pátek 2.6. od 17 do 22 hodin se konala Noc kostelů. Podrobnosti jsou zde: Noc kostelů

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 8. června 2023 při Mši sv. v 15:00 hod.

Podle České biskupské konference se jedná o "doporučený svátek".

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavíme v pátek 16. června 2023 při Mši sv. v 15:00 hod.

Podle České biskupské konference se jedná o "doporučený svátek".

V sobotu 17. června 2023 v kostele sv. Prokopa v Braníku v 15:00 oslavíme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie a to večeřadlem MKH (Mariánského kněžského hnutí). Srdečně všechny zveme.


  • každé úterý a pátek modlitba sv. růžence před mší sv
  • každé úterý po mši svaté nešpory za zemřelé
  • každý pátek po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba korunky k Božímu Milosrdenství a požehnání
  • Nabízíme společenství pro maminky s malými dětmi, které se společně scházejí s dětmi v zázemí kostela v Braníku, viz: https://www.farnostbranik.cz (v rubrice "Pravidelné bohoslužby").

Náboženství

Náboženství pro děti každý pátek od 16.00 hod.

Tel.: 733 741 003Milodary pro kostel

Provoz tohoto kostela je možný díky milodarům a práci dobrovolníků. Za každý finanční nebo materiální dar děkujeme!

číslo účtu farnosti: 204954041/0300  


Materiální pomoc:

  • květiny do kostela nebo zahrady
  • čistící prostředky, nářadí, prostředky pro údržbu zahrady
  • práce v kostele (každá ruka se hodí)

Pro více informací o potřebných materiálech/práci se obraťte na pana kostelníka, případně pana faráře.

Kostel sv. Michaela Archanděla je zmiňován už v roce 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly
a náleží k nejstarším kostelům v Praze. V písemnostech z roku 1330 je zmiňována původní románská kaple a z roku 1367 se dochovala zpráva o existenci samostatné fary s duchovním správcem. Správa kostela původně náležela vyšehradské kapitule, a to až do roku 1782, kdy byla zřízena duchovní správa v Michli, ke které patřila i podolská farní osada. Od roku 1856 je farním kostelem se samostatnou duchovní správou pro Podolí a Dvorce a do roku 1907 byl také farním kostelem pro Braník.

Na kostelní půdě se zachoval prkenný překlad, dendrochronologicky datovaný na přelom let 1273/74   a pozdně gotický krov z doby kolem r. 1485.

Na zvonici u kostela se dochoval třetí nejstarší zvon v Praze, z roku 1483.

Farnost sv. Michaela Archanděla
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky